Новите политици/Врати на времето  

 /Ритуална инсталация, която се състои от 5 портрета, 1 икона, 2 колажа, 1 картина, 1 празно платно и видео/

 

Novte Politici 1

 Инсталацията в Закриваща изложба на Арт Резиденция “Старото Училище” – “Ритуално Изкуство: Време и Пространство”,

22.08.2015 г., с. Горна Липница

Концепция:
От незапомнени времена хората са организирали живота си в групи, в които малцина са били лидери, а мнозинството са се оставяли да бъдат водени. Между лидерите и техните последователи е имало както взаимодействие и сътрудничество, така и противоречия и конфликти. В зависимост от характера на тази връзка се е оформял и светът, който те са създавали – хармонична и съзидателна действителност, или свят на дисбаланс и деструкция. В крайна сметка се оказало, че конкретното време и място, както и хората, които го населявали били правопропорционални на материята, от която били създадени техните водачи. Така е и до днес – времето и хората, които живеят в него – техните идеали, страсти и стремежи се отразяват в тези, които ги ръководят. Това, което се случва в момента в политическата действителност в света показва, че е дошло Времето и е възможно случването на един нов тип лидери, които в световната история не са съществували досега – Лидери-Творци.
Инсталацията Новите политици/Врати на времето използва конкретното качество на времето и играе ролята на ключа, който ще отвори вратата, през която да влязат новите лидери на света.
Инсталацията е динамично изградена и незавършена структура, която се развива във времето в зависимост от зрителя /наблюдател/. В този смисъл как ще бъде разбрана и какъв ефект ще породи, зависи от хората, които я наблюдават и качествата, които те притежават. Възможно е пълното й проявление да остане неотключено тук и сега, но по-важното е, че началото е поставено.
Инсталацията представлява механизъм, съставен от различни елементи, който е изграден под формата на олтар. Олтарът съдържа три времеви пояса – минало, настояще и бъдеще под формата на времеви конус, а като средство за измерване на времето служи скала, разположена извън него.  Централната точка в инсталацията е настоящият момент /Сега/ представен под формата на Таро карта – ХIII. Смърт, която визуализира  извършените ритуали за разграждане /унищожаване/ на съществуващия политически ред. Отделните ритуали бяха подготвени и извършени при внимателен и целенасочен подбор на точното време и място в периода октомври 2014 – август 2015 г. и включват ритуалните техники – разкъсване, закопаване и изгаряне. Процесът на създаване на ритуалите е документиран под формата на видео.
В долната част на времевия конус – Минало – са разположени портрети на лидери от световната история с безспорни характеристики на водачи. Решаващ за избора на конкретната личност беше фактът, че всеки един от тях притежава харизма и способност да владее масите като ги поведе след една идея. Водени от идеята на съвременната физика за съществуването на паралелни реалности и множество проявления на едно и също събитие, ние избрахме да ги представим чрез един от техните образи, който ще съответства на целите на инсталацията. Този нов прочит на старите лидери ще окаже въздействие върху формирането на новите политици във времевия пояс – Бъдеще, но само след окончателното им трансформиране в точката – Сега. Независимо от това с какво са станали известни те приживе, всеки един от тях притежава поне по едно качество, което трябва да притежават новите лидери.  На принципа на приемствеността и на това, че новото се гради върху основите на старото, за да съществуват новите водачи, те трябва да въплъщават знанието и опита на историята.
Сред портретите на политиците е разположена икона на най-почитания български светец и лечител – Св. Иван Рилски, чиято цел е да прехвърли качествата чистота и  святост на новите лидери.
В частта Минало под форма на колаж е представена световната политическа ситуация в последните няколко години – протести срещу властта и съществуващия ред. Макар те да представят прояви от различни краища на света, общото в тях е че са насочени към една и съща цел и отразяват стремежите на хората за ново управление. В колажите са интегрирани интернет снимки от протестите заедно със символи от Кабала.
В горната част  на времевия конус – Бъдеще се съдържат два елемента. В центъра е разположено стилизирано изображение на новите политици, представени като общност, но неясни като конкретна форма. Най-горе е започнато, но незавършено платно, което има за цел да представи как новите политици ще си взаимодействат с обществото. Тъй като материализацията на този процес все още не е завършена, т.е. съществува само на идеен план, той все още е невидим за очите на зрителя.
                                                                                                L.Y.R.A., 2015

 

 

 

 

LYRA 280 см x 70 см, колаж, смесена техника върху платно

В частта Минало под форма на колаж е представена световната политическа ситуация в последните няколко години – протести срещу властта и съществуващия ред. Макар те да представят прояви от различни краища на света, общото в тях е че са насочени към една и съща цел и отразяват стремежите на хората за ново управление. В колажите са интегрирани интернет снимки от протестите заедно със символи от Кабала.

 

 

 

 

 

 

 

 

Novite Politice 680 см x 60 см, колаж, смесена техника върху платно

Централната точка в инсталацията е настоящият момент /Сега/ представен под формата на Таро карта – ХIII. Смърт, която визуализира  извършените ритуали за разграждане /унищожаване/ на съществуващия политически ред.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Novite Politice 7

37 см x 23 см, акрил върху картон

В горната част  на времевия конус – Бъдеще се съдържат два елемента. В центъра е разположено стилизирано изображение на новите политици, представени като общност, но неясни като конкретна форма.

 

 

Novite Politice 17

116 см x 73 см, бяло платно

 Най-горе е започнато, но незавършено платно, което има за цел да представи как новите политици ще си взаимодействат с обществото. Тъй като материализацията на този процес все още не е завършена, т.е. съществува само на идеен план, той все още е невидим за очите на зрителя.

 

 

Novite politici 10

Цар Борис I (852-907)

37 см x 23 см, акрил върху картон

Novite politici 9

Св. Иван Рилски (ок. 876-946)

35 см x 24 см, акрил върху картон

Novite politici 12

Жана д’Арк (1412-1431)

37 см x 23 см, акрил върху картон

Novite politici 14

Ейбрахам Линкълн (1809-1865)

37 см x 23 см, акрил върху картон

Novite Politice 15

Стефан Стамболов (1854-1895)

37 см x 23 см, акрил върху картон

Novite Politice 16

Адолф Хитлер (1889-1945)

37 см x 23 см, акрил върху картон

Отделните ритуали бяха подготвени и извършени при внимателен и целенасочен подбор на точното време и място в периода октомври 2014 – август 2015 г. и включват ритуалните техники – разкъсване, закопаване и изгаряне. Процесът на създаване на ритуалите е документиран под формата на видео:

Видео, 5.13 мин.

Представяне на инсталацията в:

Изложба „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ – кино „Космос“, Пловдив – 03.10 – 14.10. 2015 г.

Изложба „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ – Къщата на арх. Димов, гр. Стара Загора – 16.10 – 10.11. 2015 г.

Изложба „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ – Арт салон Радио Варна, гр. Варна – 13.11-26.11.2015 г.

Изложба „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ – Галерия „Нюанс“, гр. София – 15.01-26.01.2016 г.

Изложба „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ – Галерия на дружеството на художниците – гр. Бургас – 15.02-26.02.2016 г.

Изложба „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ – Малка изложбена зала, гр. Русе – 01.03-14.03.2016 г.