„КРЪГОВЕ/Аз съм Лъжица за Вашата Уста“, 2009-2013 г.

 

Метална конструкция с формата на пресечен конус с височина 337 см, диаметър на долната основа – 500 см., диаметър на горната основа -312 см; Ръчно изписан плат с акрилна боя, снимки; Звук.
Картини:              
  1. „Кръгове I“ – 50 x 60 см, акрил върху платно,
  2.  „Кръгове II“ – 81 x 65 см, акрил върху платно,
  3.   „Кръгове III“ – 120 x 100 см, акрил върху платно,
  4.   „Кръгове IV“ – 110 x 140 см, акрил върху платно,
  5.   „Кръгове V – кръг с диаметър 500 см, акрил върху винил;

 

 

Автор /Създател/        L.Y.R.A.
„КРЪГОВЕ/Аз съм Лъжица за Вашата Уста“ представя ритуално създадено, умалено и „лично“ копие на Вселена. Историята на нейното създаване е изписано под формата на дневник по стените от плат. Основният принцип действащ във Вселената е Принципът на съответствието -“Каквото горе, това и долу; каквото долу, това и горе”. Този принцип е демонстриран посредством фигурата на кръга. Зрителите /наблюдатели/ влизат във Вселената, движат се в нея /изучават я/ описвайки кръг /кръговрат/ и съответно я променят – деформирайки картината „Кръгове V“, по която вървят. По този начин зрителите /наблюдатели/ стават част от Вселената. Надеждата на Автора /Създател/ е те да осъзнаят своята принадлежност към нея, като я преживеят посредством копието. В края Наблюдателят променя Вселената, Вселената променя Наблюдателя. 
„КРЪГОВЕ/Аз съм Лъжица за Вашата Уста“ в основните си принципи и елементи е постоянна величина, но при всяко свое конкретно излагане /проявление/ е различна инсталация. В рамките на 7 дни преди всяко нейно конкретно излагане авторът /Създател/ определя цветът на нейните стени и изписва по тях с акрил историята на нейното първоначално създаване на официалния език на държавата гостоприемник.
Инсталацията е създадена с помощта на:
Георги Палов – изработка на 3D визуализация и 360° панорама
Росен Вергилов – фотографии
Емилиян Гацов – звук

Kartina 1_1024

„Кръгове I“ – 50 x 60 см, акрил върху платно

Kartina 2 1024

„Кръгове II“ – 81 x 65 см, акрил върху платно

Kartina 3_1024

„Кръгове III“ – 120 x 100 см, акрил върху платно

Kartina 4 1024

„Кръгове IV“ – 110 x 140 см, акрил върху платно