Краят като Начало: Горна Липница и Началото на Света, 2012-2013

0

 

Процесът на работа върху „Краят като Начало: Горна Липница и Началото на Света, 2012“ е ритуален пърформанс, който прави опит да използва енергията на мисълта, оформена в точно определен момент, за промяна на действителността и моделиране на бъдещето.

The End as a Beginning Gorna Lipnitsa and the Beginning of the World, 2012

The End

“Краят”
60 x 50 cm, акрил върху платно

The Manifest

 “Манифеста”
60 x 50 cm, акрил върху платно

The Beginning

“Началото”
60 x 50 cm, акрил върху платно