Резиденции:

Събирачи на легенди, 2010
Задругата на легендите, 2011
Краят като Начало: Горна Липница и Началото на Света, 2012
Ритуално изкуство, 2013
Звездни ритуали, 2014
Ритуално изкуство – Време и Пространство, 2015
Синьо Ритуално Изкуство – Земя, 2016
ПЪТЯТ като ритуал, 2017

 

Изложби:

2010
Закриваща изложба „Събирачи на легенди“ – Резиденция Старото училище, Горна Липница – 30.08.2010 г.
2011
Изложба „Събирачи на легенди“ – Унгарски културен институт, София – 08-28.02.2011 г.
Изложба „Събирачи на легенди“ – Читалище „Братство – 1884“, гр. Павликени – 10-31.03.2011 г.
Закриваща изложба „Задругата на легендите“ – Резиденция Старото училище, Горна Липница – 27.08.2011 г.
2012
Изложба „Задругата на легендите“ – Гьоте институт, София – 08.02- 02.03.2012 г.
Изложба „Задругата на легендите“ – Читалище „Братство – 1884“, гр. Павликени – 6-23.03.2012 г.
Изложба „Задругата на легендите“ – Изложбени зали „Рафаел Михайлов”, гр. Велико Търново – 25.04-10.05.2012 г.
Представяне на предстоящото издание на резиденцията „Краят като начало: Горна Липница и началото на света, 2012″ и изложба „Задругата на легендите“ – „Таралеж – клуб за културни инициативи”, гр. Велико Търново – 11.05.2012 г.
Закриваща изложба „Краят като начало: Горна Липница и началото на света, 2012″ – Резиденция Старото училище, Горна Липница – 25.08.2012 г.
2013
Изложба „Краят като начало: Горна Липница и началото на света,2012″ – „Таралеж – клуб за културни инициативи”, гр. Велико Търново – 12-26.04.2013 г.
Изложба „Краят като начало: Горна Липница и началото на света,2012″ – Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр.Велико Търново – 09-20.05.2013 г.
Закриваща изложба „Ритуално изкуство“ – Резиденция Старото училище, Горна Липница – 24.08.2013 г.
2014
Закриваща изложба „Звездни ритуали“ – Резиденция Старото училище, Горна Липница – 23.08.2014 г.
Изложба „Звездни ритуали“ – „Таралеж – клуб за културни инициативи”, гр. Велико Търново – 19.09-09.10.2014
2015
Закриваща изложба „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ – Резиденция Старото училище, Горна Липница – 22.08.2015 г.
Изложба „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ – кино „Космос“, Пловдив – 03.10 – 14.10. 2015 г.
Изложба „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ – Къщата на арх. Димов, гр. Стара Загора – 16.10 – 10.11. 2015 г.
Изложба „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ – Арт салон Радио Варна, гр. Варна – 13.11-26.11.2015 г.
2016
Изложба „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ – Галерия „Нюанс“, гр. София – 15.01-26.01.2016 г.
Изложба „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ – Галерия на дружеството на художниците – гр. Бургас –  15.02-26.02.2016 г.
Изложба „Ритуално изкуство – Време и Пространство“ – Малка изложбена зала, гр. Русе – 01.03-14.03.2016 г.
Изложба „Земята на Вечния Август“ – Резиденция Старото училище, Горна Липница – 27.08 – 11.09.2016 г.
2017
Изложба „Пътят като ритуал“ – Резиденция Старото училище, Горна Липница – 12.08 – 15.09.2017 г.