BANER lyra

L.Y.R.A.
L.Y.R.A. е проект на Дарина Палова /Рина/ и Димитър Палов /Нигор Пилнаца/ насочен към създаване на ритуално изкуство. Те са артисти и юристи, които живеят и работят в България. Дарина и Димитър са също организатори на Арт резиденция „Старото училище“ – Горна Липница –  https://oldschoolresidence.com/. От 2010 г. досега двамата са организирали редица арт събития.
През 2012 г. L.Y.R.A. започват работата си по създаване на Ритуалното изкуство /РИ/ като форма на творчество. Идеята за това възниква в резултат на продължително търсене на модерна и концептуална визия на изкуството, която същевременно да интегрира в себе си принципите на ритуалите и древните знания. В основата на ритуалното изкуство са заложени идеите на Манифест „2012“ на кръга „Старото Училище“ за Началото на Новия Свят.
Ритуалното изкуство следва ясна общественозначима цел, която надхвърля границите на познатото и известното, и е разбираема извън земните предели. През 2014 година L.Y.R.A.  развиват идеята за Звездно Ритуално Изкуство /Star Ra/.
В своите творби L.Y.R.A. смесват старите знания и символи с принципи на модерната физика /квантовата теория и теория на относителността/ и юридически/политически модели и похвати. Творбите им са въображаеми оброчища, включващи  картини, колажи, текстове, предмети и пърформанси. Всяка една творба е свързана с предварително проучване и изследване на конкретната тема, като натрупаните знания са част от творбата. L.Y.R.A. изхождат от идеята, че артистът е творец и законодател, който твори при спокойно и балансирано състояние на духа, за да може да възприема единството на Вселената. Само в този случай неговите действия създават взаимовръзки, които динамично променят и развиват Вселената.

 

L.Y.R.A.